aupsglogo1

AUPSG (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Grubu)

AUPSG (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Grubu). dekanlığımızın 10 Haziran 1997 tarihinde vermiş olduğu izin ile IPSF ve fakültemiz arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

IPSF-AUPSG

IPSF (Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği), 1949 da İngiltere’de kurulmuş bir birliktir. Uluslararası çalışan bu birliğin merkezi Hollanda’dır. IPSF’nin amacı, eczacılık öğrencilerinin kendi meslekleri ile ilgili bilgilerini artırmak ve onları uluslararası bir işbirliğine davet etmektir. Kısaca IPSF, eczacılık mesleği için çalışan siyasi olmayan bir organizasyondur.

IPSF aynı zamanda eczacılık öğrencilerini biraraya getirmeye de çalışmaktadır ve Uluslararası Eczacılık Birliği (FIP) tarafından desteklenmektedir. IPSF, ülkemizin de aralarında bulunduğu 60 ülkede temsil edilmektedir. PSG de IPSF’nin üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

AUPSG, bir başkan, bir genel sekreter, öğrenci değişimleri ve uluslararası bağlantılardan (SEO-CP) sorumlu bir üye, halk ile olan bağlanılardan sorumlu bir üye, eğitim ve bilgilndirmeden sorumlu bir üye ile hesap ve sosyal organizasyondan sorumlu bir üyeden oluşmaktadır. AUPSG genel kurulu her yıl iki veya üç kez yapılmaktadır.

IPSF-AUPSG Organizasyonları

AUPSG, eczacılık öğrencilerini hem sosyal hem de bilimsel açıdan aktvitelerle desteklemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, yeni maddeler veya ilaçlar hakkında konferanslar, yarışmalar ve turlar düzenlemektedir. “Hasta Bilgilendirme Yarışması” ve “Öğrenci Değişim Programı” bu aktivitelerden ikisidir.

Hasta Bilgilendirme Yarışması

İlk kez Philadelphia Üniversitesinde düzenlenen Hasta Bilgilendirme Yarışması, daha sonra uluslararası bir özellik kazanmış ve yıllardır çeşitli ülkelerde de benzerleri düzenlenen bir aktivite haline gelmiştir. Bu yarışma IPSF’nin kongre programında da yer almaktadır.

Hasta Bilgilendirme Yarışması AUPSG tarafından ülkemizde düzenlenmektedir. İlaç kullanımı konusunda hastayı bilgilendirmek eczacının en önemli görevidir. Hasta Bilgilendirme yarışması ise eczacılık öğrencilerinin hastalar ile iletişim kurarak onlara ilaç kullanımı konusunda bilgi aktarmaları için en ideal fırsattır.

https://www.facebook.com/groups/aupsg/