NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ

1H(Proton) Spektrumu

100 TL

1H  (Proton) Spektrumu ve İlaçlar İçin Raporu

200 TL

D2O-Exchange-Spektrumu

70 TL

İnjeksiyonluk                    ilaçtan 1H (Proton) Spektrumu

120 TL

13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate kadar)

180 TL

13C (Coupled) Spektrumu (3 saate kadar)

180 TL

13C DEPT Spektrumu (13C ile birlikte)  (3,5 saate kadar)

220 TL

Tüm 13C ler ve DEPT (Max. 12 saat) 360 TL
NOESY-2D Spektrumu

180 TL

COSY-2D Spektrumu

180 TL

TOCSY-2D Spektrumu

180 TL

HETCOR- 2D Spektrumu
HSQC

220 TL

HMQC

220 TL

HMBC

220 TL

SIVI KROMATOGRAF/KÜTLE SPEKTROMETRESİ   (LC/MS) ANALİZLERİ

 

LC/ESI (tek saf madde)

LC/ESI (karışım, yöntem geliştirme hariç)

200 TL

250 TL

LC/APCI

 

250 TL

                   ELEMENTEL ANALİZ CIHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

C, H, N, S TAYİNİ

150 TL

               IR ANALİZİ

IR Spectra

70 TL

İLAÇ EKSTRAKSİYONU
İlaçlardan etkin madde ekstraksiyonu (LC/MS analizleri için, LC/MS analizi ücreti hariç)
İlaçlardan etkin madde saflaştırılması (Spektral analizler hariç)

250 TL
600 TL

MİKTAR  TAYİNİ
Miktar Tayini (HPLC) Tek bir madde için
Miktar Tayini (HPLC-MS) Tek bir madde için

550 TL
750 TL

GAZ KROMATOGRAFİSİ / KÜTLE SPEKTROFOTOMETRESİ (GC-MS)

GC-MS Kalitatif Analiz

150 TL

GC-MS Kantitatif Analiz

175 TL

GC-MS Kantitatif Bileşen başına

50 TL

Kütüphane tarama (örnek başına)

25 TL

Spektrum inceleme ve değerlendirme (örnek başına)

50 TL

. Katalogda verilen fiyatlar üzerinden;            Üniversitelere %50, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır.            . Bu  katalogdaki fiyatlar 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir.            .            Katalog fiyatlarında  herhangi bir değişiklik olması veya kataloğa yeni analizler eklenmesi halinde  kataloğun güncel haline http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/merkezlab adresinden ulaşılabilir.            . Fatura kesilmeden önce varsa ek talep yapıldığında veya rutin olmayan  test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde işlem sonrasında netleşen ile başta  alınan bedel arasındaki fark ödendikten sonra fatura verilmektedir.

Ücretler KDV hariç verilmiştir.