Duyurulogo

Araştırma Projesi Bahar Yarıyılı Akademik Uygulama Takvimi

1)    15 Mayıs 2015’ e kadar “www.pharmacy.ankara.edu.tr” adresinden alınacak Araştırma Projesi Özet Formu yazım kurallarına göre doldurularak lsahin@ankara.edu.tr  adresine e-mail ile gönderilecek, bir çıktısı da Öğrenci İşleri Bürosuna imza karşılığı teslim edilecektir.

2)   15 Mayıs 2015’e kadar
Öğrencilerin Araştırma Projelerini yazım kılavuzuna uygun bir şekilde 3 kopya halinde Danışmana ve jüri üyelerine teslim etmeleri,

3)    01 Haziran 2015
Araştırma Projesi Uygulama Dersi Final Sınavı (Sözlü), 

4)    02 Haziran 2015
Araştırma Projesi Teorik dersinin Final Sınavı  (Yazılı),

5)   01 Haziran 2015 – 15 Haziran 2015
Araştırma Projesinde varsa düzeltmelerin yapılması ve tekrar 4 kopya olarak Danışmana ve 1 adet öğrenci işlerine teslim edilmesi,

6 )    15 Haziran 2015
Sınıf öğrencilerinin tümünün katılacağı Araştırma Projelerinin Poster sunumları,
Yer : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi
Mezuniyet Töreni Provaları saat: 15:00

7)   17 Haziran 2015
              –Saat 15:00 Mezuniyet Töreni

8)   22 Haziran 2015 Araştırma Projesi Uygulama Dersi Bütünleme Sınavı (Sözlü)

9)   23 Haziran 2015 Araştırma Projesi Teorik Dersi Bütünleme Sınavı  (Yazılı)

8)   29 Haziran 2015 tarihine kadar düzeltmelerin yapılarak yeni nüshaların Danışmana ve öğrenci işlerine teslim edilmesi.

Prof.Dr.Zeynep ALAGÖZ
Dekan Yardımcısı