yenikayıt1   2015-2016 eğitim-öğretim yılında fakültemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler,

Ankara Üniversitesi öğrenci işleri  daire başkanlığı web sayfasındaki yeni yerleşen öğrenci kayıt klavuzundan veya aşağıdaki linkten bilgi alabilirler.

http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/07/klavuz.pdf