derskayt2015  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ilgi yazı gereği  e-kayıt  ile yapılmıştır. Bu kapsamda 2015-2016 Eğitim-Öğretim  yılında üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran ve Ankara Üniversitesi  Ön Lisans  ve Lisans Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği’nin  34 üncü maddesi gereği  daha  önce  herhangi  bir yükseköğretim kurumunda  öğrenim görüp yeniden üniversitemize yerleşen öğrencilerden muafiyet talebinde bulunacak olanların onaylı not döküm  belgeleri  ile  ders  içeriklerini 17 Eylül 2015 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.