duyurulogo
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN
GENEL KURUL İLANI

 

28.03.2016

 

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2016 tarihinde saat 16:00’te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu Tandoğan/Ankara adresinde belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 27 Nisan 2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.

Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Dernek Başkanı

 GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu
 3. Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması
 4. Denetleme kurulunun raporlarının okunması
 5. Raporlar üzerinde görüşme
 6. Yönetim kurulunun aklanması
 7. Denetim kurulunun aklanması
 8. Gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
 9. Organ seçimleri
  1. Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek)
  2. Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek)
 10. Yönetim Kurulu’na gayrimenkul alımı için 250.000TL(ikiyüzellibintürklirası)’ye kadar yetki verilmesi
 11. Dilekler
 12. Kapanış

 http://ankeczmezdernegi.org