derskayt

Ders kayıt dönemi ve OBS (öğrenci bilgi sistemi) uygulamaları dışında kayıt yapılmayacaktır. Sistemin izin verdiği şekilde kayıt yapılarak, yaşanan sıkıntılar Öğrenci İşleri Bürosuna kayıt döneminde bildirilmek zorundadır. Kayıt dönemi dışındaki bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Seçmeli derslerde kontenjan dolması halinde ek kontenjan kesinlikle açılmayacaktır. Dekanlığa dilekçe verilmemesi rica olunur.

Öğrenci ders kaydını kendisi yaptıktan sonra danışmanına onaya göndermelidir. Danışman onayından sonra, öğrenci danışmanı ile iletişim kurmalıdır. Ders kayıt formunu danışmanına onaylatarak mutlaka öğrenci işleri bürosuna teslim etmelidir.

Seçmeli derslerin üst kontenjanı nedeniyle öğrencilerimizin mağdur olmaması için, her öğrenci sadece bulunduğu yarıyılda açılan seçmeli dersleri almak konusunda özen göstermelidir.

İngilizce Muafiyet Sınavı: 21.09.2016
Yabancı Dil Dersi ile ilgili tüm duyurular (YDİ101,YDİ102,YDİ201,YDİ202) yabdil.ankara.edu.tr  sayfasından takip edilmelidir.

21 Eylül 2016 Çarşamba-Temel yabancı dil (YDİ101-202)muafiyet sınavı- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Botanik Lab.(Saat-10.00-12.00)

23 Eylül 2016 Cuma- %100 ve % 30 Yabancı dil okuyacak veya kendi isteği ile hazırlık okumak isteyenlerin Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavı yapılacak, yer ve saat 11 Eylül sonrası üniversitemiz web sayfasında bildirilecektir.

Bilgi İletişim Teknolojileri

Bit 101, Bit 201 dersleri ile ilgili muafiyet ve duyurular enformatik.ankara.edu.tr sayfasından takip edilmelidir.

İnteraktif olarak yapılacak Yabancı Dil, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Türk Dili  kayıt ile ilgili tüm bilgiler orgun.ankara.edu.tr  sayfasından edinilebilir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında İlk Kez Fakültemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin Dikkatine

Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin okul numarası tek olan öğrencilerin  A grubundan, numarası  çift olan öğrencilerimizin  B grubundan ders seçmeleri gerekmektedir.  Gruplarının dışında ders seçimi yapılmamalıdır.

19-22 Eylül 2016 “Üniversite Yaşamına Uyum” Programı hazırlanmıştır. Katılım zorunludur. Ayrıntılı bilgi http://www.pharmacy.ankara.edu.tr  adresinden ulaşılabilir.

Ankara Üniversitesi 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Uyum Programı Etkinlikleri kapsamında Tandoğan Yerleşkesi Tören Alanında 22 Eylül 2016 saat 9:30 da “Bilim Ateşi Yakma ve Atatürk’e Saygı (Anıtkabir ziyareti)Törenleri” yapılacaktır.
Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine!!

Öğrenci işleri ile ilgili dilekçe örnekleri web sayfamızda yer alan Öğrenci İşleri menüsünde yer alan FORMLAR (http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/?page_id=2151 ) sayfasından alınmalıdır.