Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu

Analitik Kimya Anabilim Dalı Uzman Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu