• 21 Nisan 2017 tarihine kadar

Araştırma Projeleri Teorik ve Uygulama Dersleri için arasınav notlarının Anabilim Dallarından toplu olarak gönderilmesi,

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda Araştırma Projesini teslim edecek öğrenciler için; Araştırma Projesi Uygulama Dersi sınavını yapmak üzere sınav jürisi için biri proje danışmanı, ikincisi aynı anabilim dalından, diğerleri aynı veya farklı anabilim dalından olmak üzere  üç asil, bir yedek öğretim üyesini, Araştırma Projesi Danışmanı önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Dekanlığa gönderilmesi

 • 15 Mayıs 2017 tarihine kadar “www.pharmacy.ankara.edu.tr”adresinde yer alan Araştırma Projesi Özet Formu yazım kurallarına göre doldurularak clio_1978@hotmail.com  adresine e-mail ile gönderilecektir.
 • 15 Mayıs 2017 tarihine kadar

Öğrencilerin Araştırma Projelerini yazım kılavuzuna uygun bir şekilde 3 kopya halinde Danışmana ve jüri üyelerine teslim etmeleri,

 • 29 Mayıs 2017
  Araştırma Projesi Uygulama Dersi Final Sınavı (Sözlü),
 • 30 Mayıs 2017
  Araştırma Projesi Teorik dersinin Final Sınavı  (Yazılı),
 • 29 Mayıs 2017 – 09 Haziran 2017
  Araştırma Projesinde varsa düzeltmelerin yapılması ve tekrar 4 kopya olarak Danışmana ve 1 adet öğrenci işlerine teslim edilmesi,
 • 12 Haziran 2017
  Sınıf öğrencilerinin tümünün katılacağı Araştırma Projelerinin Poster sunumları,
 • Mezuniyet Töreni Provaları Saat: 15:00
  Yer :Ankara Üniversitesi Eczacılık Güneş Meydanı

  Mezuniyet Töreni Provaları Saat: 15:00

 • 14 Haziran 2017
  Mezuniyet Töreni Saat: 14:00
 • 28 Haziran 2017Araştırma Projesi Uygulama Dersi Bütünleme Sınavı (Sözlü)
 • 29 Haziran 2017Araştırma Projesi Teorik Dersi Bütünleme Sınavı  (Yazılı
 • 12 Temmuz 2017 tarihine kadardüzeltmelerin yapılarak yeni nüshaların Danışmana ve öğrenci işlerine teslim edilmesi.

04.03.2016