Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonucuna Göre Atanacak Araştırma Görevlilerinden İstenen Atama Evraklar

Başvurular 22 Aralık 2017 mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Başvuru Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Personel Şefliğine yapılacaktır.

İSTENEN EVRAKLAR:
1- Kadroya atanması istemine ilişkin dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi*
4- Diploma*
5-Transkript*
6- Mal Bildirim Beyannamesi (Form için tıklayınız)
7-Adli Sicil Belgesi
8-Sağlık Raporu
9-İkametgah Belgesi
10-Askerlik Durum Belgesi(erkekler için)
11-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (Form için tıklayınız)
12- 8 Adet vesikalık Fotograf
13- Personel Bilgi Formu 2 adet (Form için tıklayınız)

* Fakülte Sekreterliğinde belgelerin aslı görülüp onaylanacaktır.