• 23 Nisan 2018 tarihine kadar
 • Araştırma Projeleri Teorik ve Uygulama Dersleri için arasınav notlarının Anabilim Dallarından toplu olarak gönderilmesi,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda Araştırma Projesini teslim edecek öğrenciler için; Araştırma Projesi Uygulama Dersi sınavını yapmak üzere sınav jürisi için biri proje danışmanı, ikincisi aynı anabilim dalından, diğerleri aynı veya farklı anabilim dalından olmak üzere  üç asil, bir yedek öğretim üyesini, Araştırma Projesi Danışmanı önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Dekanlığa gönderilmesi

2-  14 Mayıs 2018 tarihine kadar “www.pharmacy.ankara.edu.tr” adresinde yer alan Araştırma Projesi Özet Formu yazım kurallarına göre doldurularak clio_1978@hotmail.com adresine e-mail ile gönderilecektir.

 • 14 Mayıs 2018 tarihine kadar

Öğrencilerin Araştırma Projelerini yazım kılavuzuna uygun bir şekilde 3 kopya halinde Danışmana ve jüri üyelerine teslim etmeleri,

 • 28 Mayıs 2018
  Araştırma Projesi Uygulama Dersi Final Sınavı (Sözlü),
 • 29 Mayıs 2018
  Araştırma Projesi Teorik dersinin Final Sınavı  (Yazılı),
 • 29 Mayıs 2018 – 08 Haziran 2018
  Araştırma Projesinde varsa düzeltmelerin yapılması ve tekrar 4 kopya olarak Danışmana ve 1 adet öğrenci işlerine teslim edilmesi,

7-   19  Haziran 2018
5. Sınıf öğrencilerinin tümünün katılacağı Araştırma Projelerinin Poster sunumları,
Yer : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi

Mezuniyet Töreni Provaları Saat: 17:00
Yer: Üniversitemiz Tandoğan Yerleşkesi Güneş Meydanında yapılacaktır.

 • 21 Haziran 2018
  Mezuniyet Töreni
  Saat: 14:00
 • 25 Haziran 2018 Araştırma Projesi Uygulama Dersi Bütünleme Sınavı (Sözlü)
 • 26 Haziran 2018 Araştırma Projesi Teorik Dersi Bütünleme Sınavı  (Yazılı
 • 09 Temmuz 2018 tarihine kadar düzeltmelerin yapılarak yeni nüshaların Danışmana ve öğrenci işlerine teslim edilmesi.

şlerine teslim edilmesi.