2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda Araştırma Projesini teslim edecek öğrenciler için;

Araştırma Projesi Uygulama Dersi sınavını yapmak üzere sınav jürisi için biri proje danışmanı, ikincisi aynı anabilim dalından, diğerleri aynı veya farklı anabilim dalından olmak üzere  üç asil, bir yedek öğretim üyesini, Araştırma Projesi Danışmanı önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile Dekanlığa gönderilmesi

 • 17 Mayıs 2019  tarihine kadar “www.pharmacy.ankara.edu.tr” adresinde yer alan Araştırma Projesi Özet Formu yazım kurallarına göre doldurularak clio_1978@hotmail.com adresine e-mail ile gönderilecektir.
 • 17 Mayıs 2019 tarihine kadar
  Öğrencilerin Araştırma Projelerini yazım kılavuzuna uygun bir şekilde 3 kopya halinde Danışmana ve jüri üyelerine teslim etmeleri,
 • 10 Haziran 2019
  Araştırma Projesi Uygulama Dersi Final Sınavı (Sözlü),
 • 11 Haziran 2019
  Araştırma Projesi Teorik dersinin Final Sınavı  (Yazılı),
 • 11 Haziran 2019 – 21 Haziran 2019
 • Araştırma Projesinde varsa düzeltmelerin yapılması ve tekrar 4 kopya olarak Danışmana ve 1 adet öğrenci işlerine teslim edilmesi,
 • 12 Haziran 2019
     Mezuniyet Töreni Provası saat:14:00

        Yer: Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı Tüm mezunların katılımı zorunludur.
 • 17  Haziran 2019
  5. Sınıf öğrencilerinin tümünün katılacağı Araştırma Projelerinin Poster sunumları,

  Yer : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi
 • 19 Haziran 2019  
  Mezuniyet Töreni
  Saat: 15:00
   

         Yer: Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı Tüm mezunların katılımı zorunludur.
 •  01 Temmuz 2019 Araştırma Projesi Uygulama Dersi Bütünleme Sınavı (Sözlü)
 • 10-  02 Temmuz 2019 Araştırma Projesi Teorik Dersi Bütünleme Sınavı  (Yazılı
 • 11-  12 Temmuz 2019 tarihine kadar düzeltmelerin yapılarak yeni nüshaların Danışmana ve öğrenci işlerine teslim edilmesi.