VİZYON

AÜEF dünya standartlarında bir vizyona sahip seçkin bir kurum olarak tanınacaktır.

Akademik personel, Ankara Üniversitesi Yönetimi tarafından kendilerine yönlendirilen teknolojik destek yardımıyla akademik başarı ile araştırma ve eğitimde mükemmelliği destekleyen bir ortamda sürekli olarak kapasitelerini geliştirebilen bilim insanlarının oluşturdukları bir topluluk olacaktır.

Akademik personelin kendisine ve topluma sorumluluğu Ankara Üniversitesi’nin misyonu ile gelişmektedir. Bu nedenle, AÜEF’nin vizyonu genel olarak eğitimde, araştırmada ve öteki hizmetlerde mükemmeliği ve bu anlamda eczacılık mesleğinde liderliği hedeflediğini paydaşlarına, öğrencilere, eczacılık bilimleri ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benimsetmektir. Bu amaçla vizyonumuz, küresel perspektive sahip bilgi, deneyim ve anlayış temelinde üstün eğitim programları sağlayacaktır.

Misyon bölümünde belirtildiği gibi AUEF, Türkiye’nin önde gelen eczacılık fakültesi olmak amacıyla kendisine dinamik ve hep ileri yönlenmiş bir uzun vadeli bir vizyon geliştirmiştir ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

MİSYON

AÜEF’nin eğitim hem de araştırma alanlarındaki özgün misyonu, AB’ye uyum sürecinde daha iyi eğitim ve daha dinamik araştırma ortamı için tanımlanmış hedeflerin tartışıldığı ve hemen tüm akademik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda tartışılarak ortaya konmuştur.

AÜEF Türk toplumu ve Avrupa’ya şunları sağlama misyonunu üstlenmiştir:

          a) Yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı, güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi, ulusal ve uluslarası toksikolojik araştırmalar ve klinik bakım yoluyla eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi;

          b) Türk toplumunun sağlık hizmeti gereksinimini karşılamak üzere üstün eczacılar ve eczacılık bilim insanları yetiştirilmesi ve tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanması;

          c) İlaç endüstrisinin yeni ilaçlarla bunların farmasötik, toksikolojik ve teknolojik olarak geliştirilmesinde yaratıcı ortaklıklara öncülük etmelerine destekolmak için eczacılık bilimleri ve teknolojisini geliştirmek ve bilgi transferi sağlamak.

Önceden belirlenmiş yazılı bir hedef olmamasına karşın AÜEF, her yönetim döneminde araştırmayı desteklemek eğiliminde bir tutum sergilemiştir. Genel olarak, AÜEF’nin misyonu toplum sağlığını eczacılık eğitimi ve araştırma yoluyla iyileştirme amacını kapsamaktadır ve bu amaçla eğitim ve araştırmayı uluslararası düzeyde gerçekleştirebilmek kadar Avrupalı misyonunu desteklemeye ve geliştirmeye katkıda bulunacak aktivitelere de yönelmektedir.

Misyonun ilerleyişindeki stratejik plana ek olarak, öğrencilerimizin sürecinin elzem bir parçası olan Socrates-Erasmus programlarına uyum kolaylığı için yabancı dil eğitiminin de geliştirilmesi gerekmektedir.

Misyonumuz Eczacılık Fakültesi’nin sahip olması gereken eğitimsel, bilimsel ve profesyonel prensip ve standartları formüle etmek ve gerektiğinde bunları değiştirmeyi de içerir.