Sayın İlgili;

Fakültemiz Merkez ve Araştırma Laboratuvarlarında her türlü ilaç, madde, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, biyosidal ürünler ile besin desteği preparatlarının analizi yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen ürünlerin analizinin yapılması için başvuru ile birlikte, aşağıda istenen bilgi, belge ve numunelerin fakülteye gönderilmesi gerekmektedir. Ürünlerin özelliği ve istenen analiz hususları incelendikten sonra analiz bedeli ve analiz için gerekli yaklaşık süre ile ilgili bilgi başvuran firma veya temsilcisine bildirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY
DEKAN

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na yazılacak.)
PİYASAYA SÜRÜLECEK/İTHAL EDİLECEK NUMUNE ÜRÜN MİKTARI 2 Kutu(Kapalı ambalajında)
HAMMADDE / EKSTRE MİKTARI 10 gr.
HAMMADDE ANALİZ SERTİFİKASI
PROSPEKTÜS ÖRNEĞİ (varsa)
FİRMANIN İLETİŞİM BİLGİSİ (Tel, Fax, E-Mail, Vergi Daire Adı ve Nosu)
ŞAHİT MADDE MİKTARI 10-20 mg.