Başvuru

A) BAŞVURU
• Analiz için numuneler, yeterli miktarda ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler veren bir etiket olmalıdır (getirilen numune adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi gibi). Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise insan sağlığı ve çevreye zarara yol açmayacak biçimde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir. Herbir numune için yapılacak analize ilişkin başvuru formu doldurulmalıdır.
B) RAPORLAMA
• Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
• Başvuru dilekçesinde istenen test ve analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.
C) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
• Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin PEŞİN olarak elden yatırılması veya aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırılarak dekontun Fakültemize fakslanması gerekmektedir.

BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası -BAKANLIKLAR-ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBE
HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
IBAN NO:  TR720001002533070640815003