A) BAŞVURU
• Analiz için numuneler, yeterli miktarda ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler veren bir etiket olmalıdır (getirilen numune adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi gibi).
• Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise insan sağlığı ve çevreye zarara yol açmayacak biçimde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir. Herbir numune için yapılacak analize ilişkin başvuru formu doldurulmalıdır.

B) RAPORLAMA
• Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

• Başvuru dilekçesinde istenen test ve analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.

C) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
• Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin PEŞİN olarak elden yatırılması veya aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılarak dekontun Fakültemize fakslanması gerekmektedir.

 

BANKA
T.C. Ziraat Bankası
-Beşevler Şubesi ŞUBE KODU:799

HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
IBAN NO:  TR 4400 0100 0799 0706 4081 5004