FAKÜLTEMİZ Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 77

YENİ KAYIT**

by Ayşe Ünal

İlk Kayıt Kayıt Tarihi;  14 Ağustos 2017  Rektörlüğümüzün Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Kayıt Kayıt Kılavuzunda detaylar aşağıdaki adreste mevcut  http://oidb.ankara.edu.tr/files/2017/08/2017-2018-kay%C4%B1t-k%C4%B1lavuzu-son.pdf Sevgili Öğrencimiz,  Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, eğitim ve araştırma alanında rekabet gücü yüksek ve evrensel değerler taşıyan Ankara Üniversitesi’nin […]

Ön Değerlendirme Sonuçları

by Ahmet Yenertürk

        Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu Analitik Kimya Anabilim Dalı Uzman Kadrosu Ön Değerlendirme Sonucu Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu