Eczacılık Dekanlar Konseyi tarafından “Mezuniyet Öncesi Eczacılık
Eğitimi-Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (2015)”in
oluşturulmasında yaşanan güçlükler ve staj uygulama mevzuatının
değişmesi nedeniyle revize edilen Mezuniyet Öncesi Eczacılık
Eğitimi-Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı 19.12.2019 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısına incelenmiş olup, söz konusu
Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP-2019) uygun görülmüştür.

Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP2019) dosyasına erişmek için Tıklayınız