[slideshow id=9]

Laboratuvarımızda bir adet Waters 2695 Alliance Micromass ZQ marka LC/MS cihazı bulunmaktadır.LC/MSD Diod-Array UV-Görünür saha dedektörün ideal bir tamalayıcısıdır. Bileşiklerin hızlı ve hassas teşhisleri için gereken, molekül ağırlığı, yapı bilgileri, seçicilik ve hassasiyet, kromatografik piklerin saflık kontrolleri ve kompleks matrislerdeki eser miktardaki safsızlıkların miktar tayinlerinde kullanılır.* Çok değişik bileşik sınıflarının analizleri- (+) ve (-) iyonizasyon-Atmosferik Basınç İyonizasyon Elektrospray (API-ES)
-Atmosferik Basınç Kimyasal İyonizasyon (APCI) modlarında gerçekleştirilebilir.
* Kütle spektrum bilgileri sonuçlardaki güvenilirliği arttırır ve analiz süresini azaltır.
* Kaynak yardımıyla oluşan fragmantasyon güçlü yapı bilgileri sağlar.
Simültane Thermogravimetrik Analiz ve Diferensiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)