Fakültemiz de iki tür danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

  1. Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimin önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim görevlisidir
  2. Araştırma Projesi Danışmanı: Öğrencilerin 9. ve 10. yarıyılda aldıkları Araştırma Projesi Dersleri için Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

 

 

Akademik danışmanlık

 

(1) Birimlere kaydolan her öğrenci için öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman atanır. Atanan öğretim üyesi öğrenci bilgi sisteminde ilgili öğrenciye ilan edilir.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

  1. a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim–öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.
  2. b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.
  3. c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.

  1. d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Araştırma Projesi Danışmanı:

  1. a) yarıyıl içinde her öğretim üyesi üç adet araştırma projesi önerisini dekanlığa bildirir. Proje konuları dekanlık tarafından öğrencilere ilan edilir. Her öğrenci, en çok istediği konudan başlayarak tercih formuna 10 tercih yaparak dekanlığa başvurur.

Öğrencilerin tercih formları,  Yönetim Kurulunca seçilecek Araştırma Projesi Belirleme Komisyonu tarafından, GABNO (Genel Akademik Başarı Not Ortalaması)  da dikkate alınarak değerlendirilir. Öğrencinin tercih ettiği konuyu veren öğretim üyesi öğrencinin araştırma projesi danışmanı olur. Araştırma projesi danışmanı, öğrencinin proje ve çalışmalarına danışmanlık yaparak, belli bir konuda bilimsel çalışma yapmayı ve rapor haline getirerek mezun olması için gerekli koşulları yerine getirmesine yardımcı olur. Fakültemiz Araştırma Projesi Yönergesi ile araştırma projesi danışmanlığı görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.