Fakültemizin WEB sayfasına hoş geldiniz,

      Fakültemiz Türkiye’nin ilk Eczacılık Fakültesi olarak 1960 yılında kurulmuş ve 1961-1962 eğitim öğretim yılında da eğitime başlamıştır. Kuruluşundan bu yana geçen 57 yıllık süre içinde Fakültemizden mesleğini ve insanlığa hizmeti seven, nitelikli eczacıların mezun edildiğini ve bu meslektaşlarımızın sahip oldukları hizmet anlayışıyla Türkiye’nin her yöresinde sağlık hizmetlerini sunduklarını gururla görüyoruz.

Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak, hem yetiştirmekte yükümlü bulunduğumuz öğrencilerimize, hem de ülkemizin bilim ve teknolojide ilerlemesine katkıda bulunabilmek için ülke kaynaklarımızın çok daha verimli kullanılmasını sağlamak konusunda sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı bizimle paylaşan çalışma arkadaşlarımızın varlığı ve verdikleri güç, geleceğimizin bir hedefi olarak gördüğümüz bilimsel gelişmenin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Bu nedenle de, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, hem eğitim hem de bilimsel gelişme yönünde Türkiye’de “öncü” konumuna ulaşmış ve gerek eczacılık mesleğinin çağdaş normlara ulaşabilmesinde ve gerekse teknolojik atılımlara olanak sağlayacak sistemlerin içinde yer almıştır.

Fakültemizin son yıllardaki başarılı gelişiminin en önemli nedenlerinden biri, istikrarlı, taraf tutmayan ve her türlü ayrımcılığa karşı tavır sergileyerek gerek araştırma potansiyelini ve gerekse idari yapılanmasını Ankara Üniversitesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda tutmayı hedefleyen bir yapılanmadır. Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesinin bilime ve eğitime katkı sağlaması bakımından en ileri Fakültelerinden birisidir. 1990’lı yıllarda öğretim üyesi başına düşen ve indekslere giren yayın sayısı 0.50’lerde iken bugün bu oran 4 kat artmıştır. Bu başarı üstün nitelikli öğretim elemanlarımızın çabaları ve Fakültemizin sahip olduğu araştırma alt yapısı sayesinde gerçekleşmiştir. Bu şekli ile fakültemiz, bütün güçlüklere rağmen yapmış olduğu başarılı çalışmalar sonucu gerek uluslararası gerekse ulusal platformlarda önemli yer edinmiştir.

Fakültemiz, eczacılık mesleğinin en önemli gelişimi sayılan Klinik Eczacılık konusunda ve eczacılık eğitiminin 5 yıla çıkartılarak daha kaliteli eğitim verilmesinde de öncülük etmiştir. Mensuplarımızın sahip olduğu potansiyel, bizlere gurur veren gelişmeleri gelecekte hep birlikte ele almamızı sağlayacak kalitededir. Biz inanıyoruz ki, karşılaşacağımız her türlü sorunda gurur duyduğumuz bu potansiyel bizlere yön verecek, bizleri aydınlatacak ve Fakültemizin geleceğini destekleyecektir.

Fakültemizde bir hemodiyaliz çözelti merkezi, 2 Merkez Laboratuvar bulunmaktadır. Bu birimler fakültemiz döner sermaye ve bütçesine önemli katkılar sağlamakta olup aynı zamanda öğrencilerimizin zorunlu stajlarını yapmalarına da olanak tanımaktadır.Fakültemiz merkez laboratuvarları üniversitemiz yanında Türkiye’deki diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ve ilaç sanayimize hizmetler vermektedir. Merkez laboratuvarımız  Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından referans laboratuvar olarak kabul edilmektedir. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi ‘nin eczacılık mesleğine, eğitim/öğretim ve bilimsel araştırmanın yanı sıra aşağıdaki konularda da katkılarda bulunması hedeflenmektedir.

1. Eğitim-Öğretim kadromuzun Avrupa Birliği Projelerinde yer almasını sağlayacak, teşvik edecek ve Üniversitemize bu konuda katkı sağlayacak çalışmalar,
2. Öğrencilerimizin, Öğretim Elemanlarımızın ve İdari Personelimizin Sokrates-ERASMUS çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitim olanaklarının teşvik edilerek artırılması ve AB ülkelerinden öğrencilerin de Fakültemizi bu çerçevede tercih edebilmelerini sağlayacak sistemlerin oluşturulması,
3. Fakültemizin uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma çizgisinin yükseltilmesine olanak sağlayacak kurumlarla işbirliği içine girilmesi,
4. DPT ve TÜBİTAK Projelerinin kurumsal bazda ele alınarak kişisel projelerin yanı sıra Fakültemiz adına proje üretilmesinin teşvik edilmesi
5. Gıda desteği olarak kullanılan bitkisel kökenli ilaçların ruhsatlandırılması, takibi ve analizleri konularında çalışmaların yapılması,
6. Eczacılık Fakülteleri eğitiminin akreditasyonu ile ilgili çalışmalara öncü olmak.

Sürekli Eğitim, günümüzde eğitimin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de eczacılık ile ilgili Meslek İçi Eğitim (MİEP) veren Fakültemiz bu alanda öncü olarak mezuniyet sonrası eğitime ağırlık vermektedir.

Biliyoruz ki, bir kurumu yücelten en büyük değer o kuruma sahip çıkanların gösterecekleri çalışma azmidir. Birlikte sahiplendiğimiz bu kurumu yüceltme konusunda hepimize sorumluluk düşmektedir. Bunun için de hangi düzeyde olursa olsun Eczacılık Fakültemizin geleceğine olumlu katkılar sağlayacak girişimleri hem çalışanlarımız, hem de mezunlarımızla hep birlikte yönlendireceğiz.

Ziyaretçilerimiz, Fakültemizin olanakları ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye web sayfamızda bulabileceklerdir. Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
Dekan