1976 yılında Ankara’da doğdu. Lise öğrenimini 1993 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde üniversite öğrenimine başladı. Lisans eğitimini 1997 yılında bitirdikten sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Tezli yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan aynı anabilim dalında 2000-2005 yılları arasında doktora eğitimi aldı. 2013 yılı Eylül ayında Farmasötik Toksikoloji alanında bilim doçentliği unvanına hak kazandı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 150 atıf alan 20’ye yakın uluslararası ve ulusal saygın hakemli dergilerde yayınlanmış olan yayını, araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldığı pek çok projesi, kitap bölümü yazarlığı ve çevirmenliği bulunmaktadır. Ayrıca çalışma alanları ile ilgili olarak düzenlenmiş çok sayıda ulusal ya da uluslararası kongre ve sempozyum bildirisi vardır.