07 Temmuz 1978’de Kırşehir’de dünyaya gelen Alper Gökbulut, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuş, 2002 Ocak ayında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Farmakognozi alanında bilim uzmanlığı derecesini almış ve 2005 yılında Ankara’da İlaç Fabrikası Komutanlığı Kalite Kontrol Laboratuarı’nda askerlik görevini tamamlamıştır. 2011 Ocak ayında doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. 2014’te yardımcı doçent olarak atanmış, 2017’de doçent ünvanı almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Heinrich Heine Universitat-Pharmazeutische Biologie und Biotechnologie Dusseldorf-Almanya, 2010 yılında Westfalische Wilhelms Universitat Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie Münster-Almanya’da çalışmalarda bulunmuştur. 2014 yılında CAMAG Laboratories, Muttenz, İsviçre’de eğitim seminerlerine katılmıştır. Başlıca araştırma alanları bitkisel ürünlerin standardizasyonu, HPLC ve HPTLC analizleri, fenolik bileşikler, in vitro biyolojik aktivite testleri vb. farmakognozik çalışmalardır. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 15 yayını, diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde 12 yayını, uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulan 30’dan fazla bildirisi bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences Yayın Kurulu Üyeliği, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.