Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Elektronik Bülteni

___________________________________________

Hazırlayanlar:

 Ad SoyadAnabilim Dalıe-Posta / Web Sayfası+90 (312) 203 ...
Kayhan BOLELLİ, Ph.D.
Araş.Gör.
Farmasötik Kimyabolelli@ankara.edu.tr
http://www.kayhanbolelli.com
Kişisel Web Sayfası
Üniversite Web Sayfası
3086
Sevinç KURBANOĞLU, Ph.D.
Araş.Gör.
Analitik Kimyatuncagil@ankara.edu.tr
3181
Duygu ŞİMŞEK, Ph.D.
Araş.Gör.
Farmasötik Mikrobiyolojidsimsek@ankara.edu.tr
3188
Ecem KAYA-SEZGİNER, Ph.D.
Araş.Gör.
Biyokimyaecemkaya@ankara.edu.tr
3054
Hediye Kamuran İLERİ, B.Sc.
Araş.Gör.
Farmakognoziilerik@ankara.edu.tr
3097

___________________________________________

 Yıl 1: 2015
Yıl 2: 2016
Yıl 3: 2017
Yıl 4: 2018