ADMINISTIRATIVE COUNCIL
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (Dekan)
Prof. Dr. Sulhiye YILDIZ
Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN
Prof. Dr. Ayşegül KARATAŞ
Doç. Dr.  Mehmet ALP
Doç. Dr. İlker ATEŞ
Dr. Öğrt.Üyesi Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ