2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Yaşamına Uyum Programı

 

  1.   1.sınıf öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Giriş Programı Etkinlikleri ve Yukarıdaki Kariyer Günlerinin %80 nine,
    5. sınıf öğrencilerinin ise Kariyer Günleri Toplantılarının en az %70 ine katılım zorunluluğu bulunmaktadır.
  2.    Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Uyum Programı Etkinliklerine Katılmayacaktır.