Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Stratejik Plan
2018 – 2021
2017 – 2021