Katalogda verilen fiyatlar üzerinden; Üniversitelere %50, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır. Bu katalogdaki   fiyatlar 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. Katalog fiyatlarında herhangi   bir değişiklik olması veya kataloğa yeni analizler eklenmesi halinde kataloğun güncel haline http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/merkezlab   adresinden ulaşılabilir. Fatura kesilmeden önce varsa ek talep yapıldığında veya rutin olmayan test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde işlem sonrasında netleşen ile başta alınan bedel arasındaki fark ödendikten sonra fatura   verilmektedir.

Ücretler KDV hariç verilmiştir.

Gaz Kromatografisi (GC-FID) 
GC-Kantitatif (tek bileşen) 120 TL
GC-Kantitatif (ilave her bir bileşen) 30 TL
GC Metot geliştirme (1-5 bileşen) 750 TL
Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC/MS)
GC/MS-Kalitatif 120 TL
GC/MS-Kantitatif (tek bileşen) 150 TL
GC/MS-Kantitatif (ilave her bir bileşen) 30 TL
GC/MS Metot geliştirme (1-5 bileşen) 750 TL
Spektrum Tarama
Kütle spektrumu kütüphane taraması (bileşen başına) 10 TL
Uçucu Yağ Analizleri
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (1-5 ana bileşen) 200 TL
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) 250 TL
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (% 0.5’in üzerindeki bileşenler) 350 TL
Sabit Yağ Analizleri
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (türevlendirme yapılmış hazır numune) 200 TL
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte) 300 TL
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) (türevlendirme yapılmış hazır numune) 300 TL
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) (türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte) 400 TL
Laboratuvar Çalışmaları  
Clevenger yöntemiyle uçucu yağ eldesi (50 g’a kadar ) 150 TL
Soxhlet ile ekstraksiyon (20 g’a kadar)* 150 TL
Soxhlet ile ekstraksiyon (ilave her 0-20 g için)* 100 TL
Sıvı-sıvı ekstraksiyonu (100 mL’ye kadar)* 150 TL
Çözücü ile ekstraksiyon (500 g’a kadar)* 250 TL
(Çözücü ekstraksiyonu + Süzme + evaporasyon)* 500 TL
Nem miktar tayini-Volumetrik 100 TL
Nem miktar tayini-Gravimetrik 100 TL
Yoğunluk tayini (sıvı) 100 TL

 

*Çözücü fiyata dahil değildir. Fiyatlara KDV dahil değildir.