Bu katalogdaki   fiyatlar 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir. Katalog fiyatlarında herhangi   bir değişiklik olması veya kataloğa yeni analizler eklenmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen fiyatlar geçerli olacaktır. Fatura kesilmeden önce varsa ek talep yapıldığında veya rutin olmayan test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde işlem sonrasında netleşen ile başta alınan bedel arasındaki fark ödendikten sonra fatura   verilmektedir.

Ücretler KDV hariç verilmiştir.

Gaz Kromatografisi (GC-FID) 
GC-Kantitatif (tek bileşen) 120 TL
GC-Kantitatif (ilave her bir bileşen) 30 TL
GC Metot geliştirme (1-5 bileşen) 750 TL
Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC/MS)
GC/MS-Kalitatif 120 TL
GC/MS-Kantitatif (tek bileşen) 150 TL
GC/MS-Kantitatif (ilave her bir bileşen) 30 TL
GC/MS Metot geliştirme (1-5 bileşen) 750 TL
Spektrum Tarama
Kütle spektrumu kütüphane taraması (bileşen başına) 10 TL
Uçucu Yağ Analizleri
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (1-5 ana bileşen) 200 TL
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) 250 TL
Uçucu yağ bileşenleri, % bağıl miktarları ile birlikte (% 0.5’in üzerindeki bileşenler) 350 TL
Sabit Yağ Analizleri
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (türevlendirme yapılmış hazır numune) 200 TL
Yağ asitleri bileşenleri-Kalitatif (türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte) 300 TL
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) (türevlendirme yapılmış hazır numune) 300 TL
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktarları ile birlikte (% 1’in üzerindeki bileşenler) (türevlendirerek numune hazırlama ile birlikte) 400 TL
Laboratuvar Çalışmaları  
Clevenger yöntemiyle uçucu yağ eldesi (50 g’a kadar ) 150 TL
Soxhlet ile ekstraksiyon (20 g’a kadar)* 150 TL
Soxhlet ile ekstraksiyon (ilave her 0-20 g için)* 100 TL
Sıvı-sıvı ekstraksiyonu (100 mL’ye kadar)* 150 TL
Çözücü ile ekstraksiyon (500 g’a kadar)* 250 TL
(Çözücü ekstraksiyonu + Süzme + evaporasyon)* 500 TL
Nem miktar tayini-Volumetrik 100 TL
Nem miktar tayini-Gravimetrik 100 TL
Yoğunluk tayini (sıvı) 100 TL
Total Fenol miktar tayini (1-10 örnek numune için örnek başına) 300 TL
Total Fenol miktar tayini (11-20 örnek numune için örnek başına) 200 TL
Total Fenol miktar tayini (21 ve üzeri örnek numune için örnek başına) 150 TL

 

*Çözücü fiyata dahil değildir. Fiyatlara KDV dahil değildir.