Katalogda verilen fiyatlar üzerinden; Üniversitelere %50, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır. Bu katalogdaki   fiyatlar 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. Katalog fiyatlarında herhangi   bir değişiklik olması veya kataloğa yeni analizler eklenmesi halinde kataloğun güncel haline http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/merkezlab   adresinden ulaşılabilir. Fatura kesilmeden önce varsa ek talep yapıldığında veya rutin olmayan test/analiz/ölçüm ve muayene isteklerinde işlem sonrasında netleşen ile başta alınan bedel arasındaki fark ödendikten sonra fatura   verilmektedir.

Ücretler KDV hariç verilmiştir.

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ
1H(Proton) Spektrumu 150 TL
1H (Proton) Spektrumu ve İlaçlar İçin   Raporu 200 TL
D2O-Exchange-Spektrumu 80 TL
İnjeksiyonluk ilaçtan 1H (Proton)   Spektrumu 120 TL
13C (Decoupled) Spektrumu (3 saate   kadar) 250 TL
13C (Coupled) Spektrumu (3 saate kadar) 250 TL
13C DEPT Spektrumu (13C ile birlikte)   (3,5 saate kadar) 300 TL
Tüm 13C ler ve DEPT (Max. 12 saat) 600 TL
NOESY-2D Spektrumu 200 TL
COSY-2D Spektrumu 200 TL
TOCSY-2D Spektrumu 200 TL
 
HETCOR- 2D Spektrumu
HSQC 260 TL
HMQC 260 TL
HMBC 260 TL
 
SIVI KROMATOGRAF/KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC/MS)   ANALİZLERİ
LC/ESI (tek saf madde) 250 TL
LC/ESI (karışım, yöntem geliştirme   hariç) 250  TL
LC/APCI 250 TL
 
ELEMENTEL ANALİZ CIHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER
C, H, N, S TAYİNİ 200 TL
 
TERMAL ANALİZ CİHAZLARI
Simültane Thermogravimetrik mAnaliz ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi(TGA+DTA) (DTG-60H; SHIMADZU)
(Analiz süresi:0-1 saat) 90 TL/örnek
 (Analiz süresi: 1 – 3 saat) 110 TL /örnek
 (Analiz süresi: 3 – 7 saat) 130 TL /örnek
 (Analiz süresi: 7 – 15 saat) 150 TL /örnek
Diferensiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
(DSC-60; SHIMADZU)
DSC I (30 – 600°C)
Analiz süresi: 0 – 1 saat 80 TL /örnek
Analiz süresi: 1 – 3 saat 100 TL /örnek
Analiz süresi: 3 – 7 saat 130 TL /örnek
Analiz süresi: 7 – 15 saat 150 TL /örnek
DSC (-140 – 600°C)
Analiz süresi: 0 – 1 saat 100 TL /örnek
Analiz süresi: 1 – 3 saat 120 TL /örnek
Analiz süresi: 3 – 7 saat 150 TL /örnek
Analiz süresi: 7 – 15 saat 190 TL /örnek
 
IR ANALİZİ
IR Spectra 100 TL
İLAÇ EKSTRAKSİYONU
İlaçlardan etkin madde   ekstraksiyonu (LC/MS analizleri için, LC/MS analiziücreti hariç) 250 TL
İlaçlardan etkin madde   saflaştırılması (Spektral analizler hariç) 600 TL
MİKTAR   TAYİNİ
Miktar Tayini   (HPLC) Tek bir madde için 550 TL
Miktar Tayini (HPLC-MS) Tek bir   madde için 750 TL
GAZ KROMATOGRAFİSİ / KÜTLE   SPEKTROFOTOMETRESİ (GC-MS)
GC-MS Kalitatif Analiz 150  TL
GC-MS Kantitatif Analiz 175   TL
GC-MS Kantitatif Bileşen başına 50   TL
Kütüphane tarama (örnek başına) 25   TL
Spektrum inceleme ve   değerlendirme (örnek başına) 50   TL