ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BURS BAŞVURU FORMU

BELGE TALEP FORMU
DERS MUAFİYET FORMU
DERS SAYDIRMA VE İPTAL FORMU
KAYIP DİPLOMA FORMU
KAYIT DONDURMA FORMU
KAYIT SİLDİRME FORMU
LİSE DİPLOMASI TALEP FORMU
MADDİ HATA FORMU
MAZERET SINAVI FORMU
SINAV İTİRAZ FORMU
MEZUNİYET ÜÇ DERS FORMU

Alan Seçimi Formu
+ ARASTIRMA PROJESİ KOMİSYONU YÖNERGESİ
Araştırma Proje Dersi Seçme Formu
ARAŞTIRMA PROJESİ ÖZET FORMU
Araştırma Projesi sınav Tutanağı
Araştırma Proje Dersi Açma Öneri Formu

+ STAJ YÖNERGESİ
STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
STAJ FORMU
STAJ KURALLAR
Staj Eczane Kabul Dilekçesi