Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

AÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

A.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yükseköğretim Kurulu -YÖK

TÜBİTAK

Türk Eczacıları Birliği – TEB

Ankara Eczacı Odası – AEO

Türkiye Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi