HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN  DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SUYUN ANALİZİ YAPILMAKTADIR

           a)  Ankara il sınırları içerisinde 79 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır (Polatlı, Çubuk gibi kazalar dahildir).
           b)Türkiye sınırları içerisinde 38 ilde 175 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır.
           c) Türkiye sınırları dışarısında 1 merkeze (Kıbrıs) su analizi yapılmıştır.


HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN  DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SUYUN ANALİZ ÜCRETLERİ 

 1-Kimyasal, Bakteriyolojik ve Endotoksin Analizi
(Tam analiz PAKETİ)
950 TL  (KDV dahil)
2-Sadece Kimyasal analiz 650 TL  (KDV dahil)
3-Bakteriyolojik kontrol 75 TL  (KDV dahil)
4-Endotoksin analizi 275 TL  (KDV dahil)


ANALİZ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ:

T.C. Ziraat Bankası -BEŞEVLER Şubesi ŞUBE KODU:799
HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
IBAN NO:  TR 4400 0100 0799 0706 4081 5004

Numunenin gönderileceği yer:
Numuneler, uygun koşullarda olarak istenen analizi belirten bir adet dilekçe ile birlikte;
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Sekreterliği
Emniyet Mah. Degol Cd. No:4 Posta Kod:06560 Yenimahalle, Ankara
adresine gönderilecektir.

NOT
:
 Numuneyi getirmeden önce (0312) 203 30 47  no’lu telefondan randevu alınması rica olunur.

Faturanın alınması: Analiz ücreti yatırıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mali İşler ‘in 0312 203 30 30 nolu telefonu aranarak fatura kestirilmekte ve postalanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT
:
Ödemeler peşin olup, analize getirilen su ile birlikte banka  dekontunun da getirilmesi zorunludur.

SU ANALİZLERİNDE AVRUPA FARMAKOPESİ   (EUP 2011) ‘E  GÖRE YAPILACAK OLAN ANALİZLER ŞUNLARDIR:

1)    Kimyasal analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Görünüş Organoleptik
Asitlik, alkalilik Limit test
Total klorür Fotometrik
Klorür Fotometrik
Sülfat Fotometrik
Nitrat Fotometrik
Ağır metaller Fotometrik
Okside olabilen bileşikler Limit test
Amonyum Fotometrik
Florür Potansiyometrik (iyon selektif elektrotlar kullanılarak)
Sodyum AAS
Potasyum AAS
Kalsiyum AAS
Magnezyum AAS
Çinko AAS
Aluminyum Spektroflorimetrik
Civa AAS (Hidrür)
Arsenik AAS (Hidrür)

AAS = Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri

2)    Mikrobiyolojik analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Bakteriyel endotoksin Mikrobiyolojik analiz
Mikrobiyal kontaminasyon Mikrobiyolojik analiz