HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN  DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SUYUN ANALİZİ YAPILMAKTADIR

           a)  Ankara il sınırları içerisinde 79 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır (Polatlı, Çubuk gibi kazalar dahildir).
           b)Türkiye sınırları içerisinde 38 ilde 175 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır.
           c) Türkiye sınırları dışarısında 1 merkeze (Kıbrıs) su analizi yapılmıştır.

HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN  DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SUYUN ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRE YÖNTEM/METOT ANALİZ ÜCRETİ
ASİTLİK ALKALİLİK TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 21,19 TL
TOTAL KLORÜR TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 42,37 TL
KLORÜR TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 25,42 TL
SÜLFAT TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 63,56 TL
NİTRAT TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 84,75 TL
AĞIR METAL TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 63,56 TL
OKSİDE OLABİLEN BİLEŞİKLER TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 21,19 TL
AMONYUM TESTİ Avrupa Farmakopesi Renk Reaksiyonu 42,37 TL
FLORÜR TAYİNİ Florür Selektif Elektrot ile Potansiyometrik 63,56 TL
KALSİYUM TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
AAS
63,56 TL
MAGNEZYUM TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
AAS
63,56 TL
ÇİNKO TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
AAS
63,56 TL
SODYUM TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
AAS
63,56 TL
POTASYUM TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
AAS
63,56 TL
ALUMİNYUM TAYİNİ Avrupa Farmakopesi
Spektroflorimetrik
84,75  TL
CİVA TAYİNİ AAS(Hidrür) 84,75  TL
ARSENİK TAYİNİ AAS(Hidrür) 84,75  TL
MİKROBİYAL KONTAMİNASYON Plak Dökme 63,56 TL
BAKTERİYAL ENDOTOKSİN LAL 233,05 TL
KİMYASAL ANALİZ 550,85 TL
TAM ANALİZ 805,08 TL
ALÜMİNYUM ANALİZİ 423,73 TL

FİYATLARIMIZA  %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR.

 

ANALİZ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ:

T.C. Ziraat Bankası -BEŞEVLER Şubesi ŞUBE KODU:799
HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
IBAN NO:  TR 4400 0100 0799 0706 4081 5004
Vergi Dairesi : Kızılbey                 Vergi No: 0700592171

Numunenin gönderileceği yer:
Numuneler, uygun koşullarda olarak istenen analizi belirten bir adet dilekçe ile birlikte;
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Sekreterliği
Emniyet Mah. Degol Cd. No:4 Posta Kod:06560 Yenimahalle, Ankara
adresine gönderilecektir.

NOT
:
 Numuneyi getirmeden önce (0312) 203 30 47  no’lu telefondan randevu alınması rica olunur.

Faturanın alınması: Analiz ücreti yatırıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mali İşler ‘in 0312 203 30 30 nolu telefonu aranarak fatura kestirilmekte ve postalanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT
:
Ödemeler peşin olup, analize getirilen su ile birlikte banka  dekontunun da getirilmesi zorunludur.

SU ANALİZLERİNDE AVRUPA FARMAKOPESİ   (EUP 2011) ‘E  GÖRE YAPILACAK OLAN ANALİZLER ŞUNLARDIR:

1)    Kimyasal analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Görünüş Organoleptik
Asitlik, alkalilik Limit test
Total klorür Fotometrik
Klorür Fotometrik
Sülfat Fotometrik
Nitrat Fotometrik
Ağır metaller Fotometrik
Okside olabilen bileşikler Limit test
Amonyum Fotometrik
Florür Potansiyometrik (iyon selektif elektrotlar kullanılarak)
Sodyum AAS
Potasyum AAS
Kalsiyum AAS
Magnezyum AAS
Çinko AAS
Aluminyum Spektroflorimetrik
Civa AAS (Hidrür)
Arsenik AAS (Hidrür)

AAS = Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri

2)    Mikrobiyolojik analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Bakteriyel endotoksin Mikrobiyolojik analiz
Mikrobiyal kontaminasyon Mikrobiyolojik analiz