Fakültemize bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Parenteral Çözelti Merkezi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi kompleksi içerisinde bulunmaktadır. Modern ve İyi İmalat (GMP) kurallarına uygun olarak kurulan bu merkez, üretim yeri ruhsatı almıştır ve şu anda merkezde ikisi bazik altısı asidik olmak üzere 8 adet diyaliz çözeltisi CE belgeli olarak üretilmektedir. Mevcut kapasitesi ile merkezimiz halen Üniversitemiz Tıp Fakültesinin diyaliz çözeltileri ihtiyacını karşılamakla birlikte; daha fazla miktarlarda diyaliz çözeltisi yapabilecek kapasitededir.
Ayrıca bu merkezimizde Hemodiyaliz çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan reverse ozmoz suların analizleri de yapılmaktadır.


HEMODİYALİZ ÇÖZELTİSİ ÜRETİM MERKEZİNDE AŞAĞIDAKİ FAALİYETLER YÜRÜTÜLMEKTEDİR:
1)   Hemodiyaliz çözeltileri üretilmektedir.
        CE belgesine sahip olduğumuz 8 adet hemodiyaliz çözeltisi formülasyonu üretilmekte olup öncelikle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümünün ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. CE belgeli ürünlerimiz aşağıda gösterilmiştir:

a) DİYASİT-1      Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
b) DİYASİT-2G   Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
c) DİYASİT-3G   Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
d) DİYASİT-4      Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
e)  HEMODİYAL  Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
  f)  HİPERDİYAL   Asidik Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
g)  DİYABAZ-1     Bazik  Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi
 h)  DİYABAZ-2     Bazik  Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi

2)   Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suyun analizi yapılmaktadır:
           a)  Ankara il sınırları içerisinde 79 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır (Polatlı, Çubuk gibi kazalar dahildir).
           b)Türkiye sınırları içerisinde 38 ilde 175 ayrı merkezin su analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik) yapılmaktadır.
            c) Türkiye sınırları dışarısında 1 merkeze (Kıbrıs) su analizi yapılmıştır.


HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN  DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SUYUN ANALİZ ÜCRETLERİ 

 1-Kimyasal, Bakteriyolojik ve Endotoksin Analizi
(Tam analiz PAKETİ)
1.100 TL  (KDV dahil)
2-Sadece Kimyasal analiz 960 TL  (KDV dahil)
3-Bakteriyolojik kontrol 100 TL  (KDV dahil)
4-Endotoksin analizi 300 TL  (KDV dahil)


ANALİZ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ:

T.C. Ziraat Bankası 2532-BAKANLIKLAR-ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBE
HESAP NO : 2532-7064081-5002
HESAP ADI: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 
IBAN NO: 
TR91 0001 0025 3207 0640 815002
Eczacılık Fakültesi Hesabı’na yatırılacaktır.

Numunenin gönderileceği yer:
Numuneler, uygun koşullarda olarak istenen analizi belirten bir adet dilekçe ile birlikte;
Adnan Saygun Caddesi, İbn-i Sina Hastanesi Eski Acil Girişi Altı, 06100 ANKARA adresindeki  “Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi  Parenteral Çözelti Üretim Merkezi” ne gönderilecektir.

NOT
:
 Numuneyi getirmeden önce (0312) 508 24 16  no’lu telefondan randevu alınması rica olunur.

Faturanın alınması: Analiz ücreti yatırıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Döner Sermaye işletmesinin 0312 380 01 55 nolu telefonu aranarak fatura kestirilmekte ve postalanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT
:
Ödemeler peşin olup, analize getirilen su ile birlikte banka  dekontunun da getirilmesi zorunludur.

SU ANALİZLERİNDE AVRUPA FARMAKOPESİ   (EUP 2011) ‘E  GÖRE YAPILACAK OLAN ANALİZLER ŞUNLARDIR:

1)    Kimyasal analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Görünüş Organoleptik
Asitlik, alkalilik Limit test
Total klorür Fotometrik
Klorür Fotometrik
Sülfat Fotometrik
Nitrat Fotometrik
Ağır metaller Fotometrik
Okside olabilen bileşikler Limit test
Amonyum Fotometrik
Florür Potansiyometrik (iyon selektif elektrotlar kullanılarak)
Sodyum AAS
Potasyum AAS
Kalsiyum AAS
Magnezyum AAS
Çinko AAS
Aluminyum Spektroflorimetrik
Civa AAS (Hidrür)
Arsenik AAS (Hidrür)

AAS = Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri

2)    Mikrobiyolojik analizler:

İncelenen parametreler Kullanılan yöntem
Bakteriyel endotoksin Mikrobiyolojik analiz
Mikrobiyal kontaminasyon Mikrobiyolojik analiz