1975 yılında Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi.  Aynı üniversitede Yüksek Lisansını 1998 ve doktorasını 2003 yılında tamamladıktan sonra, 2006 yılında A.Ü Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda Doçent unvanını aldı. 2008 yılında Doktora sonrası araştırmacı olarak University of the Sciences, Phidelphia, Amerika’da bulundu. Aynı Üniversite’de Ocak-2011 yılında Research Assistant Profesör, Haziran 2011 de Adjuct Associate Profesör olarak atanmıştır. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Profesör ünvanını aldı. Halen University of the Sciences’da Adjuct Associate Profesör olarak, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. NIH, Tübitak ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çok sayıda projede araştırmacı ve yürütücü olarak görev aldı. Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kitap ve kitaplarda bölüm yazarlığı, Yurt içi ve Yurt dışı yayınları, patent ve patent başvuruları, proje ve dergi hakemlikleri, çok sayıda bilimsel kongrenin bilimsel ve organizasyon komite üyeliği bulunmaktadır. 2005-2006 yılında Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya “İlaç Tasarımı ve Geliştirme Araştırma Ödülleri” Birincilik Ödülü, 2009-2010 yıllarında aynı dalda İkincilik Ödülü aldı. Ankara Üniversitesi İhale Komisyonu Üyeliği (2013-2015), Dış ilişkiler Danışma Komisyonu Üyeliği (2013-..),  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mevlana Değişim Programı Kurum Sorumluluğu (2013-..), Muayene Komisyonu Üyeliği (2012-2014),  Mezunları Derneği Saymanlık Görevi (2012-2015), Araştırma Projesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2015-…), 2015 yılı Kimyasal Madde ve Sarf Malzeme Alımı ihalesinde İhale Komisyonu Başkanlığı  (2015), 55.Yıl Etkinlik Komisyon Üyeliği 2015, Denklik Komisyonu Üyeliği (2015-..), Eğitim Komisyonu Üyeliği (2015-…), Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (2015-..), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ARGE Projelerinde Hakem ve izleyici ve komisyon üyeliği (2012-…..) bulunmaktadır. Şubat 2015 yılından beri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.