KURULUŞU VE GELİŞİMİ
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kuruluş fikri, ilk defa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Materya Medika hocası Prof. Dr. Mustafa Necip Suner tarafından ortaya atılmıştır. Prof. Dr. Suner, 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu’nda, Ankara Üniversitesine bağlı Eczacı Fakültesi açılması konusunda bir karar alınmasını sağlamıştı. Bu konuda Prof. Dr. Suner ile beraber çalışan Prof. Dr. Enver İzgü, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Kazım Aras. Ecz. Şevket Yağtu ve Ecz. Mustafa Erkek yanında 2. bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulunun da büyük gayretleri olmuştur.

Prof. Dr. Enver İzgü ve 2. Bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulu, 23 Eylül 1960’da tasarının T.B.M.M.’ne sunulmasını sağlamışlardır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Bedrettin Tuncel teklif edilen ismin değiştirilmesini Eczacılık Fakültesi olmasını önermiştir. Böylece Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kuruluş kanunu olan 156 sayılı yasa, Kurucu Meclis tarafından kabul edilerek 16 Aralık 1960 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Fakültemiz öğretime 1961–1962 öğretim yılında Ankara, Yenişehir Menekşe sokakta kiralanan bir binada ve 81 öğrenci ile başlamıştır. Ülkemizin Eczacılık öğretimi yapan 2. eğitim kurumu, fakat ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluş yıllarında çok güç koşullarda ve çekirdek bir akademik kadro ile görev yapmıştır. 1960–1970 yılları arasında geçen süre Kuruluş Dönemi olarak kabul edilirse Fakülte gerçek gelişimini 1970’den sonraki yıllarda göstermiştir.

Fakültemizin ilk Dekanı


Prof Dr. Mazhar ÖKTEL

1961-1964 yılları arasında görev yapmıştır.

 

Onu takip eden Dekanlarımız aşağıda verilmiştir.

 

 

Prof.Dr. Muzaffer ATASAĞUNGİL
(1964-1966)

 

 

Prof.Dr. Kamil KARAMANOĞLU
(1966-1968)

 

 

Prof.Dr. Mustafa GÜLEY
(1968-1970),

 

 

Prof.Dr. Mekin TANKER
(1970-1974, 1980-1982)

 

 

Prof.Dr.Gazanfer BİNGÖL
(1974-1980)

 

 

Prof.Dr. Enver İZGÜ
(1982-1984)

 

 

Prof.Dr. Kemal GÜRÜZ
(1984-1985)

 

 

Prof.Dr. Ural AKBULUT
(1985-1987)

 

 

Prof. Dr. İ.Hakkı AYHAN
(1987-1990)

 

 

Prof.Dr. Eriş ASİL
(1990-1996)

 


Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN
(1996-2008)

 

 

Prof.Dr. Maksut COŞKUN
( 2008- 2015)

 

 

Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
(2015-devam ediyor)

Bugün, iki blokta eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan Eczacılık Fakültesi’nde A blok 1967’de, B blok ise 1975 yılında hizmete girmiştir. Kapalı alanı 23.000 m2 olan binalarında toplam 570 kişilik 3 modern konferans salonu, yaklaşık 1000 kişi kapasiteli 12 dershane bulunmaktadır. Lisans öğrencilerinin pratik çalışmalarını yaptıkları laboratuvarlar ile anabilim dallarının araştırma laboratuvarları  herbaryum, dekanlık ve idari bölümler, öğretim elemanlarının çalışma ofisleri, Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış oldukça fazla sayıda kitabın ve derginin bulunduğu iki katlı modern bir kütüphane, fotokopi birimi, öğrencilerimize yönelik modern donanımlı iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Akreditasyon için Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’na başvuran Fakültemiz’e, ECZAK tarafından görevlendirilen Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri (DİZE)’nin akreditasyon sürecinin önemli bir aşamasını oluşturan değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve başarılı bulunan fakültemiz 6 yıllık süre ile “Tam Akreditasyon”almaya hak kazanmıştır.
Akredite2015

Kuruluşundan bugüne kadar 6013 eczacının diploma aldığı (Tablo 1) Fakültemizde halen 881 öğrenci eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Tablo1. Mezun olan öğrencilerimizin yıllara göre dağılımı

Öğretim Yılı Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Toplam
1964–1990 1513 1042 2555
1991–2000 794 492 1286
2001–2007 543 318 861
2007-2008 82 49 131
2008-2009 17 33 50
2009-2010 69 31 100
2010-2011 64 57 121
2011-2012 80 40 120
2012-2013 86 43 129
2013-2014 95 54 149
2014-2015 108 54 162
2015-2016 114 57 171
2016-2017 104 51 155
2017-2018 (Güz) 7 12 19
TOPLAM 3676 2333 6009

II. ÖĞRENCİ DURUMU
Eczacılık Fakültesine Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği sınavlarda Fen puanına göre öğrenci alınmaktadır. Son 17 yılda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine giren öğrencilerin aldıkları en yüksek ve en düşük puanlar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Son 17(on yedi) yılda Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin en düşük ve en yüksek puanları

Öğretim Yılı En düşük puan En yüksek puan
2001-2002 205.046 215,344
2002-2003 203.452 212.274
2003-2004 347.725 361.465
2005-2006 351.353 366.678
2006-2007 333.143 349.972
2007-2008 346.802 357.665
2008-2009 344.487 350.247
2009-2010 342.175 365.002
2010-2011 501.303 512.003
2011-2012 493.997 524.276
2012-2013 460.756 493.372
2013-2014 431,418 480,801
2014-2015 424,620 450,927
2015-2016 416,621 427,885
2016-2017 437,821 452,548
2017-2018 420,823 447,034

FAKÜLTEMİZ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN  İTİBAREN İNGİLİZCE EĞİTİM BAŞLADI

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen 28.05.2015 tarih ve 14267719-104.01.01.01/30573 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığı’ndan gelen 28.05.2015 tarih ve 14267719-104.01.01.01/30573 sayılı yazısı ile 2015-2016 Eğitim Öğretim yılından itibaren İngilizce lisans dersleri verilmeye başlamıştır.

Öğretim Yılı En düşük puan En yüksek puan
2015-2016 416,750 426,162
2016-2017 438,315 446,738
2017-2018 420,807 440,021


III. EĞİTİM-ÖĞRETİM

Genel Bilgiler
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimi 2005–2006 eğitim-öğretim yılına kadar 4 yıl olarak sürdürülmüş ve mezunlarımıza Eczacılık Fakültesi Lisans Diploması ile Eczacı unvanı verilmiştir. Ancak 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye’deki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi Fakültemizde de Eczacılık eğitimi 5 yıl olarak uygulanmaya başlanmıştır. Beş yıllık eğitim programı, Avrupa Komisyonu Eczacılık Eğitimi Tavsiye Komitesinin öngörüleri temel alınarak hazırlanmış ve daha iyi bir eczacılık hizmeti verebilecek eczacıların yetiştirilebilmesi amacıyla ders programlarına yeni bazı zorunlu ve seçmeli dersler ilave edilmiştir. Bu program kapsamında, ilk 4 yılda çekirdek bir müfredat programı uygulanmaktadır. Beşinci yılda ise öğrenciler; eczane, hastane, endüstri eczacılığı alanlarından bir tanesini tercih ederek, alanda açılan derslerden isteklerine bağlı olarak bir kısmını seçer ve buna ek olarak bir mezuniyet projesi hazırlar. 5 yıllık eğitim süresinde 6 aylık staj zorunludur. Stajın bir kısmı 2., 3. ve 4. yıl eğitim-öğretim dönemlerini takiben yaz aylarında periyotlar halinde ve son iki aylık kısmını ise dokuzuncu yarıyılda eğitim-öğretim dönemi sırasında olmak üzere serbest eczanelerde, hastanelerde, ilaç fabrikalarında ya da Öğrenci Staj Yönergesinde tanımlanan çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılır.

Socrates/Erasmus Programı (S/E)
2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı içerisinde yer alan Yüksek Öğretim  Programlarını kapsayan Socrates/Erasmus programının amacı; üniversiteler arası işbirliği ile Avrupa’daki yüksek öğretimin kalitesini arttırmaktır. Bu program çerçevesinde Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında üniversite öğrencileri karşılıklı olarak değiştirilmektedir. Fakültemiz, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı itibarı ile yaklaşık 24 Avrupa Birliği ülkesi üniversiteleri ile öğrenci değişim programları konusunda karşılıklı olarak anlaşma imzalanmıştır. Bu çerçevede isteyen öğrencilerimizin bir kısmı, programların uyuşması halinde eğitimlerinin en fazla bir yılını karşılıklı anlaşma yapılmış olan Eczacılık Fakültelerinde tamamlayabilirler. Bugüne kadar, S/E programından toplam 147 lisans öğrencimiz yararlanmıştır.

IV. ÖĞRETİM ELEMANLARI
Eğitim-öğretim olanakları kapsamında Fakültemizde 49 Profesör, 14 Doçent, 16 Yardımcı Doçent, 1 Uzman, 40 Araştırma Görevlisinden oluşan toplam 119  öğretim  elemanı  ve  56  idari  personel  ve  13 yardımcı  hizmetli  görev yapmaktadır.

V. FAKÜLTEMİZDEKİ BÖLÜMLER
Kütüphane
Fakültemizde bulunan 2 katlı modern kütüphane 2002 yılında yeniden inşa edilerek öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın yararlanımlarına sunulmuştur. Halen kütüphanede yaklaşık 22.000 eser bulunmaktadır. Bunların çoğu, kitap ve süreli yayın olmakla birlikte yüksek lisans ve doktora tezleri de mevcuttur. Öğrencilerimiz, ödünç kitap servisi ile çalışmalarında kaynak olarak kullanabilecekleri kitapları, bir süre için ödünç alabilmektedir. Kütüphanede kullanıcıların yararlanabileceği modern konfigürasyona sahip 4 bilgisayar bulunmaktadır ve bu bilgisayarlar internet ağına bağlıdır.

Bilgisayar ağı
Fakültemizin tüm birimlerini Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Merkezine bağlayan bilgisayar ağı, 1996 yılında kurulmuştur. Ancak bu yapının eski oluşu nedeniyle 2007 yılında yeni ve modern kablolama sistemi kurulmuştur. Bu çalışma da A ve B blok binalarına iki adet akıllı dağıtıcı konarak sistemin daha güvenli kullanımı sağlanmıştır. Fakültemizdeki toplam bilgisayar sayısı 600 dur. Bu ağdaki internet bağlantısı, Rektörlüğümüzde bulunan sunucu ile yapılmaktadır. Fakültemizdeki tüm birimlerin yanı sıra, öğrencilerimiz kendilerine ait olan modern bilgisayar laboratuarında Bilgisayar derslerini yapabilmekte ve öğrencilerimize Üniversitemize kaydolur olmaz verilen kullanıcı numaraları ile bu laboratuarlardaki bilgisayarlardan yararlanabilmektedir.

Merkez Laboratuvarı
Fakültemizde araştırma ve projelerde yoğun olarak kullanılan büyük cihazların bulundu 2 adet Merkez Laboratuarı, 1997 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bu merkezde, 1 UV spektrofotometresi, 1 adet IR spektrofotometresi, 4 adet yüksek basınçlı sıvı kromatografısi, 2 adet liyofilizatör, 2 adet elektrokimyasal analizör, 1 adet jel görüntüleme sistemi, 1 adet gama sayıcı, 2 adet fotoğraf çekme düzenekli mikroskop, 1 adet NMR, 1 adet kapiller elektroforez, 1 adet Elementel analiz, 1 adet GC-MS ve 1 adet LC-MS cihazı bulunmaktadır. Günümüzde söz konusu bu merkez tam kapasite ile araştırıcılara hizmet vermektedir

Hayvan Evi
Deneysel çalışmalarda kullanılan değişik türde deney hayvanlarının bakımı ve izlenmesi için 1999 yılında kurulmuş olan modern deney hayvanları ünitesi, Fakültemiz arka bahçe kapısı girişinde inşa edilmiş küçük bir ünite halindedir.

Kongreler
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesince 1989 yılından başlayarak ilk altısı 2 yılda bir olmak üzere Uluslararası Kongre takvimlerine giren ve 7.den itibaren 3 yılda bir düzenlenmekte olan Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu düzenlenmektedir. Bu kongrenin 11.si 09-12 Haziran 2015 tarihlerinde yine fakültemizde yapılmıştır. Bu kongrelere, her seferinde giderek artan sayıda yerli ve yabancı araştırmacılar katılmış ve eczacılığın çeşitli alanlarında gerçekleşen yeni bilimsel çalışmalar sunulmuştur. Bunun yanı sıra, Fakültemizdeki Anabilim Dallarındaki öğretim elemanları kendi alanları içinde düzenlenmekte olan kongre, sempozyum ve diğer bilimsel toplantılara katkıda bulunmakta ya da doğrudan doğruya bu toplantıları düzenlemektedir.

Fakülte Dergisi
Fakültemiz öğretim üye ve yardımcılarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırmalara vermiş olduğu önemin bir başka göstergesi ise, 1971’den beri düzenli olarak yayım- lanmakta ve yurtdışı indekslerde yer almakta olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisidir. Dergide, hem Fakültemiz öğretim elemanlarının hem de Türkiye’de ve tüm dünyada Eczacılık eğitimi veren kurum ve araştırmacıların araştırma ve derleme niteliğindeki makaleleri yayımlana- bilmektedir. Bu dergiye ek olarak, Fakültemiz tarafından bastırılmış ders kitabı ve referans kitap niteliğinde 103 adet yayın bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler
Öğrencilerimiz, katkı payları, barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve kültürel etkinlikler, spor, burs olanakları gibi konularda daha ayrıntılı bilgiyi Üniversitemiz web sitesindeki, hizmetler ve olanaklar bölümünden İnternet aracılığı ile alabilirler.

Öğrenci Yemekhanesi
Fakültemiz giriş katında yer alan modern bir yemekhanede 350 öğrenci aynı anda öğle yemeği yiyebilmektedir. Bunun yanı sıra, yine Fakültemiz zemin katında öğrenci ve öğretim elemanlarının yararlanabileceği bir kafeterya da bulunmaktadır.

Mezunların İş Olanakları
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Mezunların büyük bir çoğunluğu serbest eczane açmakla birlikte, hastanelerde, ecza depolarında, resmi ve özel araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli kuvvetlere bağlı askeri hastane ile kuruluşlarda ve ilaç sanayinde iş bulma olanaklarına sahiptir. Bu kurumların yetkilileri davet edilerek öğrencilerimizin eğitim ve beceri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılmakta, staj fırsatı yaratılarak kariyer planlamasına önem verilmektedir. Bu kapsamda, özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik olarak eğitimleri sırasında konuşmacılar davet edilerek mesleki gelecekleri için neler yapabilecekleri konusunda bilgi edinmelerine yardımcı olunmaktadır. Bunlar dışında, sözü edilen tüm bu kurumların temsilcileri ile Delikanlılığımızda zaman zaman toplantılar yapılarak mezunlarımızdan beklentilerinin neler olduğu belirlenmekte ve programlarımız düzenlenirken onların önerileri dikkate alınmaktadır.

Bugüne kadar, mezunlarımız çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında üst düzey yönetici kadrolarına yükselme fırsatı bulmuş ve bulmaktadırlar.Bu görevler arasında Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, İlaç Endüstrisinde Fabrika Müdürlüğü, Bölüm Yöneticiliği gibi görevler sayılabilir.