VİZYON

 Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim ve teknoloji dünyası ile işbirliği içerisinde yürüttüğü eğitimiyle uluslararası düzeyde yetkin, analitik düşünceye sahip, ömür boyu öğrenmeye açık, yenilikçi, bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanan, etik değerlere saygılı, aidiyet duygusu gelişmiş eczacıları yüksek kalitedeki eğitim kadrosu ile yetiştiren, araştırmaları ile alanına evrensel düzeyde katkıda bulunan, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişimi destekleyen, eczacılık alanında önder fakülte olmaktır.

 

MİSYON

Fakültemizin hem eğitim hem de araştırma alanlarındaki özgün misyonu, AB’ye uyum sürecinde daha iyi eğitim ve daha dinamik araştırma ortamı için tanımlanmış hedeflerin tartışıldığı ve hemen tüm akademik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda ortaya konmuştur.

Fakültemiz Türk toplumu ve Avrupa’ya şunları sağlama misyonunu üstlenmiştir:

a) Yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı, güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi, ulusal ve uluslararası araştırmalar ve klinik bakım yoluyla eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve insan sağlığının iyileştirilmesi;
b) Türk toplumunun sağlık hizmeti gereksinimini karşılamak üzere üstün eczacılar ve eczacılık bilim insanları yetiştirilmesi ve tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanması;
c) İlaç endüstrisinin yeni ilaçlar ve bunların geliştirilmesinde yaratıcı ortaklıklara öncülük etmelerine destek olmak için eczacılık bilimleri ve teknolojisini geliştirmek ve bilgi transferi sağlamak.

Fakültemiz, her zaman araştırmayı desteklemek eğiliminde bir tutum sergilemiştir. Genel olarak, Fakültemizin misyonu toplum sağlığını eczacılık eğitimi ve araştırma yoluyla iyileştirme amacını kapsamaktadır ve bu amaçla eğitim ve araştırmayı uluslararası düzeyde gerçekleştirebilmek kadar Avrupalı misyonunu desteklemeye ve geliştirmeye katkıda bulunacak aktivitelere de yönelmektedir.

Misyonumuz Eczacılık Fakültesi’nin sahip olması gereken eğitimsel, bilimsel ve profesyonel prensip ve standartları formüle etmeyi ve gerektiğinde bunları değiştirmeyi de içerir.