VİZYON

Nitelikli araştırmalar yapan, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanan eczacılar yetiştiren,  Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim ve teknoloji dünyası ile işbirliği içerisinde yürüttüğü eğitimiyle eczacılık alanında önder fakülte olmaktır.

 

MİSYON

Bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, ilaç araştırma ve geliştirme aşamalarında görev ve sorumluluklar üstlenebilecek, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, etik değerlere saygılı, aidiyet duygusu gelişmiş, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişimi destekleyen eczacılar yetiştirmektir.