YÖNETİM KURULU 
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (Dekan)
Doç. Dr. İlker ATEŞ
Prof. Dr. Bengi USLU
Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN
Prof. Dr. Ayşegül KARATAŞ
Doç. Dr.  Mehmet ALP
Dr. Öğrt.Üyesi Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ