YÖNETİM KURULU 
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (Dekan)
Prof. Dr. Bengi USLU
Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN
Prof. Dr. Ayşegül KARATAŞ
Doç. Dr.  Mehmet ALP
Doç. Dr. İlker ATEŞ
Dr. Öğrt.Üyesi Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ